manbetx体育官网-首页

当前位置: 首页 » 时钟芯片
时钟芯片
时钟芯片
产品型号
功能模块
封装(mm)
环保
1588芯片
256 pin, 14 mm x 14 mm
Pb Free/ROHS
324 pin, 19 mm x 19 mm
Pb Free/ROHS
324 pin, 19 mm x 19 mm
Pb Free/ROHS
324 pin, 19 mm x 19 mm
Pb Free/ROHS
PLL芯片
更新中
更新中
更新中
更新中
MCU芯片
80pin,10 mm x10 mm
Pb Free/ROHS
40pin,5 mm x 5 mm
Pb Free/ROHS
如果你已注册成为我们的会员,请先登录
为方便您了解更多信息,请注册
姓名:
*邮箱:
*密码:
*确认密码: